RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE TWS

  • rury i kształtki z żywic wzmacnianych włóknem szklanym
  • podpory i konstrukcje wsporcze pod rurociągi
  • elementy dodatkowe: uszczelki, zawory, elementy złączne

WYPOSAŻENIE IOS

  • antyabrazyjne poziomy zraszania instalacji odsiarczania spalin
  • rurociągi do transportu mediów silnie abrazyjnych
  • zabezpieczenia antyabrazyjne i chemoodporne z laminatu
 

PROJEKTY I DORADZTWO TECHNICZNE

  • doradztwo techniczne i projektowe w zakresie TWS
  • nadzór nad montażami rurociągów
  • szkolenie ekip  w zakresie montażu TWS